Jemnický zastupitel Ing. Novotný vhazoval při anketě více lístků a pak zpochybnil výsledky. Pohrdavé chování vůči občanům.

Zastupitel Jemnice a bývalý místostarosta pan Ing. Novotný veřejně na zastupitelstvu dne 21.2.2022 řekl, že on sám při anketě vhazoval více hlasovacích lístků do volební schránky. Pak zpochybnil výsledky lednové ankety a vyjádřil se, že bude i nadále prosazovat záměry Rhea Holdingu. Dále tento zastupitel požadoval sdělení jmen 34 občanů, kteří podali zastupitelstvu žádost o projednání zrušení usnesení o pořízení změn č. 4 a 5 Územního plánu Jemnice, přičemž mu bylo sděleno pracovníkem úřadu, že tyto údaje neobdržel kvůli GDPR. Nakonec však tato jména občanů včetně bližších údajů (data narození, bydliště) od starosty dostal k dispozici, demonstrativně si je šel přečíst přes celý sál a pak pohrdavě komentoval, že ty jména pro něj nejsou žádné překvapení.