prihlasit-se-k-odberu-novinek

Jemnická koalice prosazuje velkovýkrmnu u Bažantnice

Jemnická účelová koalice  (ODS, SNK, Mladí, ANO) stále podporuje vznik velkovýkrmny u Bažantnice. Na druhém zasedání zastupitelstva v tomto volebním období odmítla zrušit probíhající změnu územního plánu. Zrušení odmítl také zastupitel za KSČM. Dle výsledků referenda by město mělo činit veškeré kroky k tomu, aby nemohla vzniknout plocha zemědělské velkovýroby větší než 1 ha. V probíhající změně se však uvažuje o ploše 8,3 ha! Na takovou plochu by se vešlo až 21 hal, což by obnášelo cca 6000 průjezdů těžké techniky.  (co takový projekt obnáší? více zde. A jak se žije kuřatům ve velkovýkrmně? více zde)

Návrh na zrušení probíhající změny územního plánu na velkovýkrmnu u Bažantnice podala opozice (Za dobrý život). Nikdo z účelové koalice (ODS, ANO, Mladí, SNK) nepodpořil zrušení. Změna územního plánu tedy stále probíha v rozporu s výsledky referenda. Ukazuje se tak, že všechna prohlášení představitelů  koalice o „respektování výsledků referenda“ jsou jen marketingovou přetvářkou a jejím pravým účelem je pravý opak.

Bažantnice je lesní komplex vysoké estetické a ekologické hodnoty a jsou odsud hezké výhledy na Jemnici. Výstavbou velkovýkrmny by bylo vše nenávratně zničeno, přitom zde nic takového není vůbec potřeba. Nutno také podotknout, že nedaleko od plánovaného místa výstavby velkovýkrmny si před cca dvěma lety zakoupila dům k trvalému bydlení také lékařka. Do Jemnice se přistěhovala kvůli krásné přírodě se záměrem zde zůstat natrvalo. Pokud však budou snahy o velkovýkrmnu v jakékoli podobě pokračovat, nehodlá tu dále zůstávat. Takto vypadá rozvoj města podle nového starosty Nevrkly, který prosazováním podobných záměrů chce dle jeho slov učinit Jemnici „malebnější a krásnější“ (více zde). Další stranou koalice jsou „Mladí za rozvoj“, kteří tak ukazují svoji skutečnou tvář.

Dle zákona o obcích je ke zrušení (to je odborný termín revokace) potřeba většina zastupitelů, tedy 11 aktivně hlasujících „ano“. Pokud se většina „zdrží“ či hlasuje „ne“, tak se zrušení neprovede. Hlasování „ne“ či „zdržení“ tak má stejnou váhu. Výsledek hlasování přikládáme níže (pozn. „nehlasoval“ znamená, že byl nepřítomen a omluven např. pro nemoc).