Nevrkla – jatka a velkovýkrmna pro krásnější Jemnici

Starosta Jemnice Pavel Nevrkla bezmezně podporuje vznik obrovských zatěžujících záměrů velkovýkrmny a masokombinátu. Při hlasování pak přímo odmítl zrušit probíhající změnu územního plánu na velkovýkrmnu u Bažantnice, což je v přímém rozporu s výsledky referenda (město má činit všechny kroky k tomu, aby nemohla vzniknout…).

Na veřejném zastupitelstvu 16.11.2022 proběhlo: …všichni jsme slyšeli, že jsi tady říkal veřejně, že pokud tady vznikne velkovýkrmna a masokombinát, tak dle tvého názoru tady bude Jemnice malebnější a krásnější.  Starosta Nevrkla odpovídá: „ano je to pravda, stále na tom trvám. Já jsem smutnej z toho, jak referendum dopadlo, nemám z toho vůbec radost….“ – vše zachyceno na videu

V předvolebním letáku v září 202 měla jemnická ODS uvedeno: „Nechceme realizovat megalomanské projekty„. Velkovýkrmna s mnoha halami a obrovský masokombinát zpracovávající min. 18,75 mil kuřat/rok a vyžadující min. 12 000 přejezdů kamionů /rok je tedy zřejmě považován za malinkatý projekt (více zde ). Nebo to byla další z manipulací, s cílem získat hlasy voličů a dostat se k moci…?

Návrh na zrušení probíhající změny územního plánu na velkovýkrmnu u Bažantnice podala opozice (Za dobrý život). Nikdo z účelové koalice (ODS, ANO, Mladí, SNK) nepodpořil zrušení.

Dle zákona o obcích je ke zrušení (to je odborný termín revokace) potřeba většina zastupitelů, tedy 11 aktivně hlasujících „ano“. Pokud se většina „zdrží“ či hlasuje „ne“, tak se zrušení neprovede. Hlasování „ne“ či „zdržení“ tak má stejnou váhu. Výsledek hlasování přikládáme níže (pozn. „nehlasoval“ znamená, že byl nepřítomen a omluven např. pro nemoc).