Jemnická ODS – tvrdé prosazování svých odměn a odmítnutí pomoci pro Charitu

Na veřejném zastupitelstvu 16.11.2022 byl radou města Jemnice (Mladí+ODS+SNK) připraven k hlasování návrh na zvýšení odměn pro komunální politiky, členy výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. V důvodové zprávě bylo uvedeno navýšení o 20%, při přepočítání se však ukázalo, že navýšení by činilo až 25%.  Navrhované navýšení by za toto volební období občany Jemnice stálo cca 700 tis Kč.  Toto prosazoval zejména radní M. Nevěčný (ODS), který o návrhu dlouze diskutoval a tvrdil, že 700 tis Kč není zase tak moc. Opozice (Za dobrý život+Pro Jemnici) takové navýšení odmítla a požadovala ponechání v původních částkách, což se nakonec podařilo.

Dalším bodem byla prosba oblastní Charity Třebíč o pomoc s financováním sociálních služeb pro potřebné občany (viz dopis naskenován níže). Jemnice totiž v porovnání s ostatními poskytla nejméně – pouhých 80 tis Kč, přičemž třeba Náměšť 1,1 mil. Kč, Jaroměřice 492 tis. Kč, Hrotovice 450 tis. Kč….. K hlasování byl radou města připraven návrh na úplné zamítnutí další pomoci. Zastupitel P. Obrdlík (Za dobrý život) apeloval na skutečnost, že každý jednou zestárne a nikdy neví zda nebude potřebovat pomoc. Proto dal protinávrh na poskytnutí alespoň 109 tis Kč (tedy dofinancovat alespoň do výše 40 % potřeb Charity). Toto však bylo  tvrdě odmítnuto a Charita nyní nedostala ani korunu.

Jemnická ODS ještě před pár týdny v předvolebních letácích slibovala: „chceme rozumně hospodařit, chceme důstojné stáří pro všechy“. Toto je realita: maximální snaha navyšovat odměny komunálním politiků a zamítnout pomoc potřebným = priority pro lepší život dle ODS v Jemnici.