Komunista podráží občany Jemnice, dvojí lež a podpora Rhea Holdingu Ing. Josefa Koláře

Komunistický zastupitel pan Jasanský již dvakrát oklamal občany města. Dvakrát sliboval, že je proti záměrům na výstavbu velkovýkrmny a masokombinátu a přesto pokaždé udělal pravý opak a záměry podpořil:

15.9.2021 veřejné setkání v kulturním domě, kde pan Jasanský řekl veřejně na kameru před cca 500 občany: „….nebudu mluvit jenom za sebe, ale budu mluvit i za ten okruh lidí, který mě zvolil a pověřil, takže já budu respektovat jejich přání a nepodpořím výstavbu…..

24.11.2021 zasedání zastupitelstva: 4x hlasoval pro pořízení změn územního plánu na výstavbu velkovýkrmny a drůbežích jatek

Lednová anketa: účast 54%, proti  velkovýkrmně 71%, proti jatkám 63%

Jemnické listy uzávěrka 15.2.2022 (vyšlo březen 2022, strana 28):   Vážení spoluobčané, chci Vám poděkovat za účast v anketě o změnách územního plánu č.4 a č. 5 podané firmou Zeobs, s.r.o., Jemnice. Vzhledem k tomu, že jsem byl Vámi zvolen do městského zastupitelstva, tak považuji za nutné ctít Váš názor a budu hlasovat podle této ankety. František Jasanský, člen zastupitelstva za KSČM.

21.2.2022 zastupitelstvo: 4x hlasoval na podporu změn územního plánu, tj. hlasoval proti návrhu na jejich zrušení

Veřejný slib pak tedy pokaždé vydžel jen pár dní. Výsměch občanům, výsměch voličům. Proč?