Josef Kolář (Rhea holding) tvrdě prosazuje své záměry proti vůli občanů. V Jemnici se ho nebojíme

Ing. Josef Kolář prosazuje výstavbu velkokapacitní výkrmny prasat u křižovatky na Vranovskou pláž (cca 10 tis prasat kapacita, což znamená produkci 30-40 tis. vykrmených prasat ročně). Návštěvníci přehrady by tak museli projíždět kolem páchnoucího prasečáku. Nedaleko je také nádherně opravený barokní hřbitov a na dohled městys Štítary.

Starostka městyse uspořádala anketu. 94% občanů se vyslovilo proti záměru, pouze 6% bylo pro. Zásadně proti výstavbě se postavili také okolní obce, Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska, Znojmoregion atd.. Také Vodárenská a.s. nepovažuje výstavbu chovu prasat v blízkosti vodárenské nádrže za vhodnou (prasečák by měl stát cca 2 km od místa odběru pitné vody). Zcela odmítavý postoj vyjádřila i organizace Vojenská lázeňská a ubytovací zařízení atd.

Přes to všechno Kolář tvrdě  prosazuje svůj záměr.  Manažerka Rhea holdingu Ing. Tesařová se zapojila do celého procesu jako zástupce pana Koláře a prosazuje záměr svého zaměstnavatele proti vůli občanů. Zdroje pitné vody mohou být zásadně ohroženy, obyvatelé budou mít zničeny své domovy. Ještě je však šance na záchranu a nic není zatím definitivní.

V Jemnici narozdíl od Štítar územní plán zatím nedovoluje výstavbu velkovýkrmen a masokombinátu. Změnou územního plánu by se otevřela možnost k agresivnímu postupu Koláře vůči obyvatelům Jemnice. Mohli bychom dopadnout stejně jako ve Štítarech – záměry by se začaly prosazovat proti vůli občanů. Nevratné změny by byly zahájeny a na nikoho by se nebral ohled. Nevěřme lákavým řečem a slibům, nenechme se uplatit  prasetem pro fotbalisty či slibem, že se jednou budeme moci stát zaměstanci v prasečáku.

Nyní ještě máme možnost rozhodnout si o našem domově, o podobě našeho města. Jsme (zatím) svobodní občané ve svém městě.