Lepší řešení pro Jemnici. Občané podali žádost na pozitivní změnu územního plánu a odmítají tak návrhy Josefa Koláře.

V pátek 5.11.2021 podala skupina občanů Jemnice žádost o změnu územního plánu, který by umožnil z areálu na ulici Slavonická vytvořit zónu smíšenou venkovskou Jedná se o pozitivní alternativu k navrhovaným plánům firmy ZEOBS pana Josefa Koláře. Vytvoření návrhu bylo pečlivě konzultováno s právníky a je v naporostém souladu se stavebním zákonem – občané obce mají právo navrhovat změny územního plánu a obec má prostřednictvím územního plánování zvyšovat kvalitu vystavěného prostředí sídel a vytvářet harmonické prostředí pro život svých obyvatel. Podrobně si prosím přečtěte detailní zdůvodnění návrhu změny a jeho pozitivní přínos pro Jemnici – více zde

Na internetu se již objevili informace o údajných výhružkách možného vymáhání jakési škody za maření podnikatelských plánů Rhea holdingu. V této souvislosti nutno zdůraznit, že současný územní plán neumožňuje výstavbu kontroverzního masokombinátu, tudíž se o žádné maření podnikatelských plánů nejedná. Návrh občanů byl navíc podán se stejnou logikou, jako když pan Kolář podal návrhy na změny územního plánu umožňující výstavbu prasečáků a velkovýkrmen na pozemcích, které mu nepatří, navíc v dosahu rekreačních či obytných objektů, čímž naopak mařil celoživotní úsilí mnoha obyvatel Jemnice o vybudování si svého domova či místa pro rekreaci v hezkém prostředí.

Uvidíme, jak se s žádostí občanů vypořádají členové rady a zastupitelstva města, kdy celá řada z nich je ve střetu zájmů a mají ekonomické vazby na pana Koláře. Nicméně všichni z nich slavnostně a veřejně na ustavujícím zasedání zastupitelstva slíbili na svou čest a svědomí, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů (nikoli tedy v zájmu takzvaného Rhea holdingu – který navíc nemá ani právní subjektivitu!)