Zasedání zastupitelstva města Jemnice ve středu dne 24.11.2021 v 18 hodin v kulturním domě – pojďme říct svůj názor. Občané nebo podnikatel Josef Kolář?

Ve středu dne 24.11.2021 v 18 hodin v kulturním domě se koná veřejné zasedání zastupitelstva města Jemnice. Na programu bude důležité hlasování o změnách územního plánu. Podnikatel Ing. Josef Kolář z Lovčovic se stále snaží prosadit výstavbu velkovýkrmny u Bažantnice a masokombinátu (drůbežích jatek) v areálu na Slavonické ul. Velkovýkrmna by mohla být o velikosti až např. 15 velkých hal (8,3 ha), masokombinát by mohl stát na ploše 6,5 ha (což je rozloha části areálu v současném užívání ZEOBSu a je to naprosto stejná plocha jakou zabírá např. kontroverzní drůbežárna v Modřicích u Brna). Jedná se o projekty s velkou mírou rizik, které by představovaly obrovskou zátěž pro město a jeho obyvatele (zápach, obrovská produkce odpadních vod, dopravní zátěž, hluk, agenturní pracovníci, vyčerpání spodních vod). Občané Jemnice však navrhují, aby raději vznikla zóna umožňující rozvoj bydlení, drobné výroby a služeb – podrobně návrh občanů zde. 

Na programu je také prohlášení zastupitelů ke střetu zájmů radního pana Ing. Reegena, který několikrát hlasoval ve prospěch pana Ing. Koláře a veřejně ho podporuje, ačkoli od něj obdržel hodnotný benefit ve formě velké poschoďové chaty a velmi dobře se spolu znají jako přátelé. Na takové situace pamatuje zákon o střetu zájmů, který zařazuje radní mezi veřejné funkcionáře. Možná se zastupitelé vyjádří také ke střetu zájmů manažerky holdingu paní Ing. Tesařové, kterou radní dosadili do funkce členy komise pro územní plánování a která samozřejmě působí ve prospěch svého zaměstnavatele – tedy Josefa Koláře. Nebo budou zastupitelé obhajovat tyto střety zájmů a budou se snažit přesvědčit občany, že je to tak správně? Celý program schůze si můžete přečíst zde

Občané, sdělte informaci o konání zastupitelstva svým známým, příbuzným, sousedům. Pojďme vyjádřit svůj názor. Pojďme se podívat na zastupitele, zda plní svůj veřejně daný slib, že budou své fukce vykonávat ve prospěch občanů města (a nikoli tedy ve prospěch podnikatele z Lovčovic)

Slib zastupitelů složený na ustavující schůzi zastupitelstva města dne 31.10.2018 (nové zastupitelstvo skládá slib vždy do rukou odcházejícího starosty):

Složení slibu proběhlo tak, že Ing. Miloš Pacas (tajemník MěÚ) přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích. Znění slibu bylo následující: ,,slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Jemnice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Ing. Miloslav Nevěčný jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složeni slibu pronesením slova ,,slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složení slibu ani nesložil slib s výhradou….více zde