Navrhujeme snížení daňové zátěže občanů Jemnice

Navrhujeme snížení daňové zátěže obyvatel JemniceV Jemnici meziročně klesl počet obyvatel města o více než 60 osob. Razantní nárůst daně z nemovitostí zatěžuje občany i podnikatele. Zákon však obcím umožňuje snížit daňovou zátěž, proto zastupitelé uskupení Za dobrý život navrhují využít této možnosti a změnit koeficienty daně z nemovitostí na poloviční.

Zastupitelé Mgr. Lenka Pokorná, Pavel Obrdlík, Rudolf Svoboda a Petr Ambrůz (Za dobrý život) předložili následující návrh (který bude projednávat zastupitelstvo dne 29.5.2024  – pozvánka na zastupitelstvo zde viz bod č.9), (celé podání v originále zde):

Odůvodnění: Jemnice je poměrně neatraktivním regionem, meziročně byl zaznamenán pokles o více než 60 obyvatel (přičemž na pokles měl významný vliv zejména vyšší počet odstěhovaných osob), pozemky jsou zasaženy suchem. Při snižování počtu obyvatel město přichází o daňové transfery ze státního rozpočtu a zůstávají zde dokonce prázdné neudržované domy.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí razantním způsobem navyšuje daň z nemovitostí o cca 80%, což představuje enormní zátěž pro občany i podnikatele. Zákon však umožňuje zavést místní koeficient v poloviční výši a daňovou zátěž vrátit téměř na původní úroveň. Snížením daňové zátěže se usnadní život obyvatel města, podpoří se údržba nemovitostí a město se stane více atraktivní pro bydlení i podnikání.

Dopad na rozpočet města: Při návratu daňové zátěže na původní úroveň by došlo k výpadku příjmů ve výši 1,9 mil Kč. To představuje pouhých 1,6% celkových plánovaných příjmů města.

Meziročně se celkové příjmy města navyšují vždy o cca 5-6 mil Kč. Navrhované snížení výběru daně z nemovitostí o 1,9 mil Kč by tak nepředstavovalo zásadní položku. Každý občan navíc (tj. i ten který své rozhodnutí přehodnotí a neodstěhuje se) však bude znamenat příjem do rozpočtu města na transferech ze státního rozpočtu, což naopak rozpočet města navýší a dlouhodobě stabilizuje.

 

2021 2022 2023 2024
celkové příjmy rozpočet 95 532 794 Kč 103 765 684 Kč 111 972 129 Kč 117 608 879 Kč
skutečnost 105 809 574 Kč 112 969 399 Kč 118 810 982 Kč
příjem z daně z nemovitých věcí rozpočet 3 000 000 Kč 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 5 000 000 Kč
skutečnost 3 113 404 Kč 2 996 121 Kč 3 163 338 Kč

Návrh usnesení (k projednání na zasedání zastupitelstva dne 29.5.2024):

Na základě ustanovení § 12 odst. 1 a odst. 2 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí ve znění platném od 1. 1. 2024 (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“) zastupitelstvo města Jemnice stanovuje s účinností ode dne 1. 1. 2025 pro celé území města Jemnice místní koeficient ve výši 0,5 pro všechny nemovité věci a všechny pozemky nacházející se na území celé obce zařazené ve skupině vybraných zemědělských pozemků, trvalých travních porostů nebo nevyužitelných ostatních ploch.