prihlasit-se-k-odberu-novinek

Požadavek na řádné uplatňování výsledků referenda

Dr. Jiří Tříska, člen výboru referenda

Nespokojenost občanů se současným vedením města Jemnice narůstá. Starosta Nevrkla nemá zájem řešit územní plán dle výsledků referenda a místo toho byl ve své pracovní době i s některými dalšími radními na akci J. Koláře z takzvaného Rhea Holdingu (kde se nechali hostit).  Proto dnes 20.6.2023 podali členové přípravného výboru referenda (Dr. Jiří Tříska, Antonín Habr, Rudolf Svoboda, Mgr. Marie Krebsová, Petr Ambrůz) na podatelnu MÚ Jemnice  následující požadavek na zastupitele města:

Město Jemnice – zastupitelstvo města

Věc: požadavek na řádné uplatňování výsledků referenda

V roce 2022 jsme jako členové přípravného výboru prosadili uspořádání referenda, který kvůli odporu většiny tehdejšího zastupitelstva musel vyhlásit krajský soud v Brně.

Na základě platného a závazného výsledku referenda má město Jemnice provést změnu územního plánu. V listopadu 2022 sice zastupitelstvo schválilo pořízení změny Územního plánu Jemnice č. 6 a dále schválilo starostu města ke spolupráci s pořizovatelem jako tzv. určeného zastupitele při pořizování změny Územního plánu Jemnice na základě příslušných ustanovení stavebního zákona. Od té doby uběhlo 7 měsíců, aniž by byl v dané věci učiněn jakýkoli posun. Starosta města Pavel Nevrkla je názorově prokazatelně od počátku proti všemu, co bylo v referendu ustanoveno. Dokonce veřejně podporuje výstavbu velkovýkrmny a masokombinátu a tvrdí, že by v tom případě byla Jemnice malebnější a krásnější.

Dosavadní postup vedení města a zejména jeho starosty nedává záruku provedení změny územního plánu dle výsledků referenda. Starosta jako pověřený zastupitel ve věci změny územního plánu aktivně nekoná. Odkládáním a nicneděláním se zvyšuje pravděpodobnost, že bude pokračováno v zatěžujících záměrech velkovýkrmny a velkých drůbežích jatek.

Nezávislá právní analýza provedená kanceláří Frank Bold Advokáti s.r.o. zdůrazňuje, že orgány města Jemnice nemohou zůstat nečinn a uvádí: Provedení otázky č. 4 vyžaduje aktivní kroky vedoucí k přijetí odpovídající změny územního plánu města Jemnice, počínaje podáním návrhu na pořízení změny územního plánu. Dále zdůrazňuje, že orgány města Jemnice by neměly svou nečinností, resp. neuskutečněním některých kroků v samostatné působnosti, umožnit zastavění uvedených ploch zemědělské výroby předtím, než dojde ke schválení změny územního plánu Jemnice, neboť v takovém případě by bylo rozhodnutí o otázce č. 4 v místním referendu prakticky zmařeno…..Zastupitelstvo města Jemnice by mělo navrhnout radě města Jemnice vyhlásit podle §97 odst. 1 StavZ stavební uzávěru na těchto plochách, a to s odkazem na již zahájený proces pořizování změny územního plánu.

Zákon umožňuje, aby byl ke spolupráci s pořizovatelem ustanoven jakýkoli zastupitel. Bylo by zjevně efektivnější, aby měl spolupráci s pořizovatelem za úkol zastupitel, který naopak referendum pomáhal připravovat a prosazovat. Tím se snáze prosadí vůle občanů vyjádřená v referendu. Přípravný výbor referenda proto požaduje zrušení pověření stávajícího starosty a navrhuje k tomuto úkolu zastupitele Ing. Karla Stobera, který by měl na odpovědnost spolupráci s pořizovatelem.

Dále požadujeme, aby město Jemnice činilo veškeré dostupné kroky k zabránění výstavby nevhodných zatěžujících záměrů, tedy včetně doporučeného vyhlášení stavební uzávěry v areálu na ulici Slavonická pro nové nevhodné záměry (tedy nikoli pro udržovací práce), a to s odkazem na již zahájený proces pořizování změny územního plánu.

Členové přípravného výboru:

  • PaedDr. Jiří Tříska
  • Antonín Habr
  • Rudolf Svoboda
  • Mgr. Marie Krebsová
  • Petr Ambrůz DiS.