Starosta Jemnice zbytečně utratil čtvrt milionu!

Změna územního plánu dle výsledků referenda neprobíhá a prosazovaná desetihektarová velkovýkrmna u Bažantnice ještě stále nebyla zamítnuta. Do všeho se již vložilo také ministerstvo vnitra. Starosta Nevrkla zbytečně utratil z rozpočtu města čtvrt milionu za právníky. Nezákonná smlouva byla konečně zrušena.

Současná radniční koalice stále nekoná ve věci změny územního plánu a dosud odmítala zrušit předchozí usnesení, které jsou v rozporu s výsledky referenda. Proto starosta P. Nevrkla začátkem tohoto roku dostal od uskupení Za dobrý život na Jemnicku nabídku jakékoli formy diskuse včetně bezplatné právní konzultace s právníky, kteří připravovali otázky referenda a žádali o jeho vyhlášení krajský soud. Starosta toto vše odmítl.

Nečinnost města je však v rozporu s výsledky referenda a zvyšuje pravděpodobnost, že by o výstavbu nevhodných megalomanských záměrů mohlo být nadále usilováno. Proto nám nezbylo nic jiného, než se obrátit na ministerstvo vnitra (kompletně včetně právní argumentace zde), které následně provedlo v celé věci šetření.

Starosta Pavel Nevrkla (ODS) objednal právní kancelář z Brna, která měla „obhajovat“ město před ministerstvem vnitra (objednávka zde) . Právní kanceláři zadal vyhotovení analýzy. Předem se však nezeptal na cenu. Za právní služby a tzv. komplexní analýzu o rozsahu 25 stran přišla faktura ve výši téměř 250 tis Kč. A jelikož starosta má v pravomoci objednávky do 200 tis, tak se celá útrata musela zahladit 10.5.2023 dodatečným schválením radou města (Usnesení č. 189/7/2023/RM) – to je postup v rozporu se zákonem). Na okraj podotýkáme, že město si platí paušálem svého právníka pana JUDr. Holuba.

Jaký je výsledek nákladné právní analýzy kterou zadal starosta našeho města Pavel Nevrkla? Je shodný s doporučeními našich právníků – tedy jednoznačné doporučení bez průtahů provést změnu územního plánu dle výsledků referenda. A co nejdříve vyhlásit stavební uzávěru pro záměry velkých chovů a velkých jatek na ploše při ulici Slavonická. Nicnedělání současného vedení města je velmi nebezpečné. Na vše má nyní město právní rozbor za velkou spoustu peněz. Tak by bylo vhodné se jím řídit. Nyní se již tedy současná široká radniční koalice nemůže vymlouvat na „nedostatek informací“. Je třeba konat.

Z celého šetření ministerstvem vnitra mj. vyplynula skutečnost, že tehdejší místostarosta pan Hošek podepsal před konáním referenda nezákonnou smlouvu s panem Kolářem, na základě které mu poskytl pozemky města k položení odpadního potrubí z jatek do řeky Želetavky (záměrně nazváno zavádějícím názvem jako tzv. „Zásobování vodou Jemnice“) – podrobně zde. Současný starosta Nevrkla nezákonnou smlouvu nejdříve nechtěl vůbec rušit a veřejně ji obhajoval (důkazy zde). Na základě závěrů ministerstva vnitra ji však rada města v uplynulých dnech zrušila sama. Ministerstvo dále doporučilo zrušit (revokovat) souhlasné usnesení zastupitelstva s oním záměrem a také zrušit již zahájenou změnu územního plánu, na základě které by měl vyrůst desetihektarový areál pro výkrm kuřat u Bažantnice. To už jsme dvakrát předkládali k hlasování a pokaždé to bylo většinově odmítnuto (podrobně zde).