Úspory za energie se v Jemnici řešit nebudou

Starosta Nevrkla a vládnoucí koalice (ODS, SNK, ANO, Mladí, za převážné tiché podpory KDU a KSČM) odmítá řešit úspory ve vytápění školy a dalších budov města. Předvolební sliby ODS o úsporách energií neplatí a na vše se již zapomnělo. Zvýšené náklady za neschopnost vedení zaplatí občané města.

Město Jemnic má odpovědnost za vytápění celé řady objektů, které se realizuje zemním plynem a částečně i elektřinou. Soukromé subjekty hledají možnosti alternativních řešení a úspor. Vedení města Jemnice však na aktuální výzvy odmítá adekvátně reagovat.

Dotace se nabízí na spoustu možností – zateplení, výměnu oken, fotovoltaické panely, solární ohřev vody, rekuperaci, atd. Jistě by bylo možné energetické využití dřevní hmoty z rozsáhlých lesních či parkových pozemků ve vlastnictví města Dále se ukazuje, že mnohé výrobní firmy s úspěchem začínají využívat jako výhodnou alternativu i provozní jistotu například také lehký topný olej (tj. relativně snadné technické rozšíření plynových kotelen, které se jinde daří vyřešit v řádu několika málo dní, například zde)

Město se musí chovat s péčí řádného hospodáře – tedy nalézat úspory a levnější zdroje vytápění a tím šetři kapsy občanů (daňových poplatníků). Z tohoto důvodu jsme jako zastupitelé Za dobrý život na Jemnicku předložili na lednovém zastupitelstvu návrh na zpracování a předložení energetické koncepce týkající se úspor a možností využívání alternativních energetických zdrojů v budovách města Jemnice. Požadavkem bylo zpracování operativních jasných a konkrétních návrhů a zvážení technických možností pro realizaci dalších potřebných kroků. Vše by mohlo připravit vedení města s využitím znalostí pracovníků úřadu či Správy majetku města, dle potřeby pak některé věci konzultovat s dalšími odborníky.

Odpovědí bylo striktní odmítnutí starostou města i vládnoucí koalicí. To nás nemile překvapilo, zvláště když například ODS ve svém předvolebním letáku (viz níže) slibovala „energetický audit v městských budovách, podporovat komunitní energetiku a spořit na energiích“. Mladí za rozvoj pak měli ve svém programu hesla: „snížíme zadluženost města promyšlenými investičními akcemi, které naše město skutečně potřebuje, zlepšíme získávání dotací…“. Nic z toho tedy reálně neplatí, už je po volbách….

Celý návrh a diskusi zastupitelů si můžete přečíst v oficiálním zápise ze zastupitelstva zveřejněném na stránkách města – vše na straně 2 a 3 – celý zápis zde)

Proti řešení úspor hlasoval: Anděl, Bařinka, Doucha, Chvátal, Karpíšek, Kopr, Nevěčný, Nevrkla, Reegen.

Úspory pak také nepodpořili (zdrželi se hlasování): Vyhnálek, Hopian a Babišová

Reálných kroků se tak zřejmě brzy nedočkáme a vše poběží v zaběhnutých kolejí. Přitom každé odkládání potřebných kroků stojí občany nemalé peníze, které by se daly využít jiným způsobem.