prihlasit-se-k-odberu-novinek

Nová koalice prosazuje záměry J. Koláře

Nová koalice v Jemnici (zdroj veřejné fb stránky)

Prosazování záměrů J.Koláře pokračuje plíživými kroky, bez ohledu na výsledek referenda. Vůle občanů se ignoruje. Zde jsou povolební kroky součané koalice v této kauze:

  • potvrdili pozemky města k položení odpadního potrubí z plánovaných jatek do Želetavky
  • ponechali pozemek města  k provedení vrtů pro zásobování drůbežích jatek vodou
  • proběhla schůzka s Kolářem za zády občanů i opozice
  • byla potvrzena změna územního plánu na velkovýkrmnu u Bažantnice a k dalšímu zastupování v této změně ÚP byl pověřen starosty Nevrkla
  • město v lednu 2023 vydalo písemný souhlas se zásobovacími vrty pro jatka, které mají být na pozemku města
  • bylo zahájeno vodoprávní řízení na povolení vrtů pro drůbeží jatka

Jak již víte, Za dobrý život na Jemnicku a Pro Jemnici zůstaly v opozici, neboť chybělo pouze několik málo volebních hlasů k získání většiny. Na radnici tak vládne koalice, jejíž členové tvoří Radu města (starosta Nevrkla, místostarosta Kopr, Reegen, Doucha, Chvátal, Nevěčný, Babišová). Při převzetí mandátu všichni veřejně slíbili, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a budou se řídit Ústavou a zákony České republiky (zápis o složení slibu zde)

Jedním z prvních kroků koalice však bylo potvrzení dalšího ponechání pozemků města pro vybudování vrtů na vodu pro uvažovaný masokombinát (výsledek hlasování zde – ke zrušení vrtů bylo třeba 11 hlasů ano, nehlasovali nepřítomní zastupitelé-nemoc) a dále odmítli zrušit poskytnutí městských pozemků pro položení odpadního potrubí z uvažovaného masokombinátu do řeky Želetavky (výsledek hlasování zde ke zrušení bylo třeba 11 hlasů ano, odpadní potrubí se skrývá pod zavádějícím názvem „Zásobování vodou Jemnice„). Dále koalice odmítla zrušit probíhající změnu územního plánu číslo 5, na jejímž základě by měla vzniknout velkovýkrmna u Bažantnice (výsledek hlasování zde – ke zrušení bylo opět potřeba 11 hlasů ano). Členové koalice a zejména „Mladí za rozvoj“ zvolili taktiku, že se hlasování vždy zdrží, což je ve výsledku úplně stejné jako hlasovat ne, neboť ke zrušení je dle zákona potřeba alespoň 11 hlasů ano)

Následně se pak Rada města rozhodla pozvat pana Koláře na uzavřené jednání bez účasti občanů či opozičních zastupitelů. Proto jsme písemně požádali o přesunutí jednání s panem Kolářem na veřejné jednání zastupitelstva města či o umožnění účasti všech zastupitelů na tomto jednání. Jistě by také mnozí občané rádi řekli své dotazy či náměty. Bylo by to tak transparentní, otevřené a v zájmu celého města (více zde).

Jednání s panem Kolářem proběhlo před vánocemi, aniž by nám před tím kdokoli z vedení města odpověděl a umožnil společné setkání. Opět se tak pokračuje v předchozích praktikách jednání za zády občanů….

Následně na lednovém zasedání zastupitelstva koalice hlasováním opakovaně odmítla zrušit dosud probíhající změnu územního plánu pro velkovýkrmnu u Bažantnice, jejíž plocha by měla být více jak 8x větší než připouští limit určený referendem(!). Naprosto také ignorovali skutečnost, že dle výsledků referenda má město činit veškeré kroky k tomu, aby taková velkovýkrmna nemohla vzniknout.

V dalším hlasování byl dokonce starosta přímo pověřen k zastupování města v dalších krocích této probíhající změny. Starosta před tím několikrát veřejně deklaroval, že dle jeho názoru by Jemnice byla „malebnější a krásnější“, pokud by zde byla velkovýkrmna, masokombinát a dokonce i úložiště jaderného odpadu (slova starosty jsou autenticky zde)

V této chvíli je také již zahájeno vodoprávní řízení k povolení vrtů pro zásobování uvažovaného budoucí masokombinátu podzemní vodou (neboť byl vydán čerstvý souhlas města k provedení vrtů podepsaným 6.1.2023 –  scan písemného souhlasu zde). Vrty mají být na pozemku města Jemnice a v dokumentaci je přímo uvedeno, že vrty mají sloužit k zásobování jatek drůbeže. Dle výsledků referenda však má město činit veškeré kroky k tomu, aby drůbeží jatky nemohly vzniknout a aby v areálu na Slavonické byla zona umožňující bydlení……

Výše uvedené je dle našeho názoru ve zřejmém rozporu se zákonem a budeme činit další právní kroky k prosazení závazných výsledků referenda.