Jemnice se rekordně zadlužuje

Na březnovém zasedání zastupitelstva si stávající radniční koalice (ODS, SNK, ANO, Mladí, s připojením KDU-ČSL a KSČM) schválila rekordně zadlužující rozpočet. Výše dluhu podstatným způsobem překročí ukazatele dané zákonem. Vedení města nepokrytě porušilo zákon a jednací řád. Utrácené peníze nejsou řádně odůvodněny.

Všichni známé legendární větu z knihy o Švejkovi: „To se nám to hoduje, když nám druzí půjčují.“ Přesně v tomto duchu vše probíhalo.  Město totiž obdrželo nabídku možnosti půjčit si hodně peněz na nízký úrok. Jistě to známe všichni – různé nabídky na nás vyskakují z letáků každý den. A mnohým se těžko odolává. Půjčky na dovolenou, na nové auto, na nový nábytek. Všechno budeme muset splatit. A vždy si musíme uvědomit, že během splácení to může být „na krev“ a po uhrazení splátek nebudou peníze na ostatní věci či na běžný provoz (a co když přijde nemoc, nebude zaměstnání, pokazí se auto a pračka? V případě města se pak mohou třeba zdražit energie či snížit transfery z celostátního rozpočtu…).

Koalici ovládla emoce, že „musí“ využít bankovní nabídku a tím do konce letošního roku zvýšit zadlužení města ze současných cca 32 milionů na 100 milionů.  Jelikož času na utrácení moc nezbývá, ke schválení bylo narychlo předloženo 13 položek za mnoho desítek milionů korun. Další neupřesněné  či neuvážené utrácení je navíc skryto v některých položkách zbylé části rozpočtu. Kromě názvů a částek nebylo předloženo nic dalšího(!). Nevíme rozsah, popis jednotlivých akcí, ekonomické zdůvodnění potřebnosti či alternativní řešení. Hlavně schvalte rozpočet a čerpání úvěru, ten obsah už si do toho v průběhu na radě města nějak dáme sami. A že se nebudou moc využívat dotace? Že se dá celá řada věcí řešit jinak a levněji? Na to přece není čas! Je potřeba čerpat úvěr. Do konce roku musíme mít minus 100 milionů, tak honem do toho. Nejsme proti budování, ale ne tímto způsobem. Rozhodujeme snad tímto způsobem doma? Je také důležité neplést si investici se spotřebou. Investice generuje do budoucna zisk či úspory a má určitou návratnost. Spotřeba nic negeneruje, případně při ní vznikají další hmotné věci vyžadující v budoucnu náklady na jejich údržbu.

Byla například schválena výstavba hal za 10 milionů (k tomu nám starosta pouze řekl, že se ještě neví, kde budou stát – jsou prý dvě varianty umístění. Jejich rozměry víme pouze přibližně a potřebnost či návratnost podložena není). Bez využití dotací také dáme další miliony do části zámku, hrobky či rybníků v parku. Dozvěděli jsme se, že dotace sice bývají vyhlášeny, ale takhle je to prý rychlejší a jednodušší (tj. v překladu: není s tím papírová práce a nikdo pak nepřijde na kontrolu). Zrekonstruujeme ulici (nevíme, zda to bude jen oprava děr, celý nový asfalt, zda v tom jsou chodníky či ještě něco jiného. Ale už víme, kolik se za to utratí). No a třešinkou na dortu je schválení daru ve výši 280 tis Kč, ze kterého se zaplatí mimořádná odměna a odchodné bývalé jednatelce Správy majetku – která byla před mnoha měsíci (v dubnu 2022) odvolána z funkce kvůli „nezvládnutí řízení společnosti, porušení zákazu konkurence, obcházení zákona, absenci loajality, porušení péče řádného hospodáře a konfliktu zájmů“ (viz zápis z jednání Rady města v působnosti valné hromady SMM ze dne 6.4.2022). Snad jen připomeneme, že zastupitelé koalice na podzim tvrdě bránili navýšit příspěvek na Charitu o pouhých cca 25 Kč na obyvatele (více zde)

S neuváženým utrácením mnoha milionů jsou v Jemnici bohaté zkušenosti. Připomeňme fotbalovou tribunu (o čemž se psalo i v regionálním tisku – článek zde) či rozsáhlé parkoviště u hřbitova. Však ono se to nějak nakreslí, v průběhu realizace se udělají dodatky smluv, cena se navýší. Nad nedodělky či špatným provedením se zamhouří oči a časem se na ně zapomene. Ve firmách se na každý projekt nejdříve předloží položkový rozpočet. Dle něj je znám rozsah toho, co se bude dělat. Vše musí být zdůvodněné, prodiskutované. A následně kontrolovatelné. A statutární zástupci firem za úvěry běžně ručí osobními směnkami. Naopak v Jemnici se ke schválení předkládá jen název a k tomu nějaká vysoká částka. Nic více. Při rozhodování Rady města se do zápisů dokonce nezapisuje hlasování jednotlivých radních, pouze souhrnný kolektivní výsledek. A zápisy z jednání navíc nejsou veřejné a nejsou k dohledání na stránkách města.

Při projednávání a schvalování rozpočtu města na rok 2023 tak byly porušeny níže uvedené předpisy:

Zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (celý zákon zde)

  • §2 odst. 2) Stát, územní samosprávné celky a další veřejné instituce uvedené v § 3 dodržují při výkonu své činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými financemi.
  • §17 odst. 1) Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

– V Jemnici se výše dluhu bude dostávat na úroveň více jak 90% (!!) průměru příjmů

Jednací řád Zastupitelstva města (celý zde)

  • §4 mj. uvádí:

–    Přípravu zastupitelstva města organizuje rada města

– Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva
města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření

 V předvolebních slibech jsme mohli číst: „jdeme dělat věci jinak, jdeme dělat věci s Vámi (transparentně a otevřeně)“. Toto je výsledek půl roku po volbách. Všechny dluhy budeme muset jednou zaplatit, bez ohlednu na potřebnost či smysluplnost utracených peněz.