prihlasit-se-k-odberu-novinek

Ing. Josef Kolář převedl velkou chatu Ing. Reegenovi.

Objevují se indicie a také důkazy, že někteří zastupitelé města Jemnice jsou ve střetu zájmů při hlasováních a dalších jednáních, na základě kterých se činí kroky ve prospěch pana Ing. Josefa Koláře.  Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů upravuje povinnost veřejných funkcionářů (což jsou například radní města) vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu jejich osobních zájmů a zájmů, které jsou povinni z titulu své funkce hájit (což jsou tzv. zájmy veřejné). Jedná se nejen o hlasování, ale také o další jednání funkcionářů (např. veřejné vystupování či ovlivňování událostí v nějaký prospěch). Osobním zájmem je pak jakýkoliv majetkový nebo jiný prospěch (včetně zamezení snížení prospěchu či jiné výhody) pro veřejného funkcionáře, osobu jemu blízkou nebo právnickou osobu jím ovládanou. Existuje také velmi úzká hranice mezi výhodami plynoucími ze střetů zájmů a různými typy nabízených výhod a úplatků, čímž se pak dostáváme do roviny trestněprávní (zákon číslo 40/2009 Sb. trestní zákoník). Trestné je samozřejmě nejen poskytování, ale i přijímání úplatků či jiných výhod. V tom případě se jedná například o tresty propadnutí majetku či odnětí svobody na několik let.

Dne 14.10. 2021 spolek ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z.s. odeslal emailem na většinu emailových adres členů našeho zastupitelstva zprávu, ve které jsme vyjádřili vážné znepokojení nad okolnostmi, které provází rozhodování o změnách územního plánu – celá zpráva zde

Toto je malý dřevěný srub (či lépe řečeno dřevěná bouda) bez pozemku na nepřístupném místě v lesích u Korolup, který pan Ing. Ervín Reegen převedl na Ing. Josefa Koláře (Rhea holding) za částku 1,2 mil Kč, přičemž její tržní reálná hodnota je několikanásobně nižší. Konstrukce dřevěné boudy je ze starých trámů. Původ dřevěné sochy a koho má představovat se nepodařilo zjistit. Smlouvu na převod si můžete přečíst zde.

Chata kterou převedl Josef Kolář Rhea holding radnímu Jemnice před hlasováním Toto je naopak velká zděná poschoďová chata nedaleko Vranovské pláže, kterou manželé Reegenovi získali od Josefa Koláře (Rhea holding) za částku 1,2 mil Kč, přičemž její tržní hodnota byla v době převodu spíše 2,5-3,5 mil Kč (dle některých námi oslovených soudních znalců však i více jak 4 mil Kč, takovéto chaty jsou navíc v této lokalitě ke koupi pouze výjimečně ). Chata má vlastní elektrickou a vodovodní přípojku včetně vlastní studny. Konstrukce jsou ve velmi dobrém stavu, budova prakticky vyžaduje jen úklid a vymalování místností uvnitř. V prvním patře jsou 4 samostatné pokoje. Jinými slovy-bez doplatku tak manželé Reegenovi získali  obrovskou hodnotnou nemovitost výměnou za dřevěnou boudu nepatrné hodnoty. Smlouvu na převod této velké chaty si můžete přečíst zde.

A nyní uvedeme časovou posloupnost a souvislost převodů nemovitostí s událostmi v Jemnici:
• duben až začátek května 2020 byly podány firmou ZEOBS žádosti o změnu územního plánu
• 24.6.2020 člen rady města a zastupitel pan Reegen podepisuje obě smlouvy o prodeji s panem Kolářem
• 22.9.2020 smlouvy jsou podány na katastr (tedy tři měsíce ležely podepsané jen v šuplíku a čekaly na svoji chvíli)
• 30.9.2020 rada města (jejíž je pan Reegen aktivním členem) odvolala některé dosavadní členy komise rady města pro územní plánování a jmenovala tam paní Ing. Tesařovou, která je zároveň manažerkou Rhea holdingu. Toto odvolání tak proběhlo ve lhůtě zapisování transakcí na katastrálním úřadě, tedy ve lhůtě kdy to ještě mohl pan Kolář kdykoli stáhnout. Toto odvolání bylo dáno na jednání rady města jako mimořádný dodatečný bod na poslední chvíli.
• 13.10. 2020 povolení vkladu
• 24.3.2021 zastupitelstvo jednomyslně hlasovalo o změnách územního plánu

Nechtěli jsme tyto závažné věci propírat na veřejnosti a spíše jsme očekávali nějakou odpověď či sebereflexi ze strany zastupitelů či vedení města.

Původně jsme email chtěli odeslat všem zastupitelům, avšak emailové adresy jsou veřejně známé pouze u starosty a místostarosty. Proto jsme se snažili zjistit na městském úřadě adresy i na ostatní zastupitele, neboť jsou za své funkce placeni z našich daní a měli bychom tedy jako občané mít možnost s nimi nějak komunikovat. Bohužel nám bylo poskytnutí emailových adres odmítnuto. Stejně tak není možno žádným oficiálním způsobem zjistit na naše zastupitele telefonní kontakty. Je to taková bezmoc občanů, platíme si zastupitele a nemáme způsob jak se na ně obracet (leda snad chodit po městě a doufat, že je náhodou potkáme někde na chodníku?). Proto byla zpráva odeslána jen na ty adresy, které se podařilo vyhledat pomocí internetového vyhledávače.

Část výše uvedené emailové zprávy se za několik dní objevila na internetu (zveřejnil ji tedy někdo z příjemců zprávy) a dále se tam objevil článek pana Ing. Reegena, kde mimo jiné popisuje svůj dlouholetý přátelský vztah s panem Kolářem (což už samo o sobě představuje důvod, proč by se jako radní měl zdržet hlasování a jednání ve prospěch pana Koláře).

Ačkoli uběhl měsíc od odeslané zprávy, vůbec žádnou zpětnou reakci jsme oficiálně od nikoho neobdrželi (proto vše nyní zveřejňujeme na vědomí občanům-voličům). Pouze na facebookových stránkách SNK v Jemnici se objevila tato zpráva: Členové Sdružení nezávislých kandidátů v Jemnici se tvrdě ohrazují vůči praktikám, účelovým obviněním a způsobu vystupování spolku Za dobrý život na Jemnicku vůči jednomu z našich členů, konkrétně Ing. Ervínu Reegenovi.

SNK je sdružení, jehož údajným předsedou je pan Ing. Kopr a další členové působící v zastupitelstvu jsou Ing. Slabý, Ing. Hošek, JUDr. Slabý, J. Anděl, Ing. Hanák, Ing. Mach, Ing. Reegen). Je to sdružení, které na svém předvolebním letáku slibovalo občanům: Usilujeme o město malebné, fungující, přívětivé, v němž chceme společně žít! O město, na které budeme právem hrdi a společně ho předáme našim dětem.

Dále je možno se dočíst: .My však nabízíme změnu. Změnu v přístupu ke správě našeho města….o Vás s Vámi…znamená to především brát do úvahu názory obyvatel obce, či města…považujeme za velmi špatný ten stav, v němž často dochází k takřka direktivnímu rozhodování několika lidí v důležitých věcech …..chceme změnit styl práce zástupců města. Víme, že radnice by tu měla být pro občany a nikoli naopak. Občané musí být neustále informováni, musí mít jednoduše možnost komunikovat s radnicí….jde skutečně o možnost vyjádřit svůj názor k zásadním věcem běžného života a klíčovým rozvojovým projektům….. Chceme, aby se Jemnice díky spolupráci občanů a radnice stala městem, ve kterém se příjemně žije a je přitažlivým místem pro život lidí všech věkových skupin… předvolební leták v plném znění vyjadřující program SNK je možno přečíst v plném znění zde(vnímavý občan si jistě po jeho přečtení udělá vlastní názor…).

Pan Ing. Reegen byl na kandidátní listině umístěn hned na druhém místě za naším starostou. U něho již málem vypadalo, že se stane poslancem. Pak by byl Ing. Reegen zřejmě horkým kandidátem na nového starostu (!!!). Možná právě proto má to štěstí vlastnit nyní u Vranovské pláže velkou poschoďovou zděnou chatu o zastavěné ploše 154 m2, s elektrickou a vodovodní přípojkou vč. vlastní studny a se čtyřmi apartmány v prvním patře. Dobrá směna za malou dřevěnou boudu bez ničeho. Spolupráce takového vedení města a Rhea holdingu by tak byla jistě na intenzivní úrovni, občané by k tomu ani nebyli potřeba………….

Nyní shrneme, kdy pan Reegen byl ve střetu zájmů (tj. hlasoval či jednal ve prospěch pana Josefa Koláře-Rhea holding):

  • 9.2020 jmenování Ing. Tesařové z Rhea holdingu do komise pro územní plánování – aktivně hlasoval (plus hlasování o odvolání předchozího člena komise, kterým byl vedoucí stavebního úřadu a kterého nahradila právě Ing. Tesařová…)
  • 3.2021 změna územního plánu – záměry předložené firmou ZEOBS -hlasováno 3x tj. zvlášť pro každý návrh
  • 9.2021 aktivní veřejná podpora záměrům pana Koláře při jednání zastupitelů a  zástupce veřejnosti (zachyceno kamerovým záznamem a zveřejněno)
  • 9 .2021 veřejná podpora při setkání s občany v kulturním domě (kamerový záznam)
  • Další veřejná prohlášení na facebooku, jednání v rámci úřadu atd.

Nutno také zmínit, že pan Reegen jako radní města pobírá odměnu za svoji funkci, která by za toto funkční období měla činit více jak čtvrt milionu korun (!!). Jsou to peníze placené z našich daní.

Vzhledem k výše uvedenému se naši členové jednomyslně rozhodli, že pan Ing. Ervín Reegen by měl rezignovat a odstoupit. Již nelze mít důvěru v jeho nestranné rozhodování a nemá smysl, aby dostával vyplácené další odměny z rozpočtu města! Stejně tak je nepřijatelné, aby v komisi rady města pro územní plánování působila manažerka Rhea holdingu Ing. Tesařová.