prihlasit-se-k-odberu-novinek

Zastupitelé v Jemnici odsouhlasili realizaci odpadního potrubí plánovaných drůbežích jatek do Želetavky. Bláboly Ing. Hoška: „Bude to pro Jemnici dobré…záměr ZEOBSu je vstřícný“

Zastupitelé 25.5.2022 schválili poskytnutí pozemků města pro vybudování odpadního potrubí z budoucích drůbežích jatek Rhea Holdingu. Vyústění by mělo být do Želetavky. Místostarosta Ing. Hošek to podpořil slovy: „Bude to pro Jemnici dobré….záměr ZEOBSu je vstřícný“. Dále doslova blábolil nesmysly o tom, že to má souvislost s propojením Vranovské a Brněnské přehrady…. Celý projekt je navíc pojmenován matoucím způsobem jako „Zásobování vodou Jemnice“ – vše je tedy opět jen výsměch občanům města.

Pouze starosta města se hlasování zdržel, jinak všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro (viz tabulka hlasování a matoucí popis záměru včetně blábolení místostarosty Ing. Hoška zde, zápis z celého zastupitelstva pak ke stažení zde). Hlasování již tradičně proběhlo pod bedlivým dozorem Ing. Koláře. Přitom zastupitelé věděli, že byla podána žaloba na město kvůli zablokování požadovaného referenda. Zastupitelé byli také oficiálně písemně vyzváni právním zástupcem Přípravného výboru referenda, aby nekonali žádné kroky, které by mohly poškodit město (tj. případné „požadavky na náhradu škody“ za tzv. marně investované peníze Rhea Holdingem) – celý dopis zde. Pozemky města mají být pro vybudování vypouštěcího potrubí do řeky a k potrubí na čerpanou podzemní vodu poskytnuty bezplatně. Vše je tedy v rozporu s péčí řádného hospodáře. Dostali se tak na tenký led, kdy v takovém případě může být zpětně zvažována jejich trestněprávní a hmotněprávní odpovědnost.

Drůbeží jatka by měla do Želetavky dle dosavadních informací vypouštět cca 250 tisíc m3 vody (což je minimálně 2x více než celá současná Jemnice). Voda z jatek se bude vypouštět volným potrubím do řeky Želetavky v místě stávající lávky nedaleko Židovského hřbitova (u tzv. bývalé rybárny). Ve vypouštěné vodě se bude nacházet celá řada polutantů a zřejmě i dalších dosud běžně nesledovaných škodlivin, vše bude končit ve Vranovské přehradě, která je již nyní známá zelenou nevábnou a páchnoucí vodou při ústí řeky Želetavky. Město Jemnice bude zřejmě do budoucna plně odkázáno pouze na vodu z Vranovské přehrady (draze placenou), neboť podzemní vodu chce majitel Rhea Holdingu Ing. Kolář čerpat výhradně pro své podnikatelské potřeby.

Pro úplnost dodáváme, že náklady na plat místostarosty Ing. Hoška činily například za rok 2020 částku  699 984,- Kč. Toto platí občané ze svých daní. Autentické fotky z Vranovské přehrady přiloženy níže.