Město Jemnice má již několik měsíců odborné stanovisko o velkých rizicích z velkovýkrmny. Zastupitelé přesto dvakrát hlasovali pro její vznik

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se podařilo získat odborné stanovisko univerzity k záměrům vybudování velkovýkrmny v Jemnici. Stanovisko si město vyžádalo v září 2021. Z něj vyplývá, že Jemnice leží v tzv. geologicky zranitelné oblasti z hlediska dusičnanů a aplikace drůbeží podestýlky může znamenat obrovské riziko pro kontaminaci vod. Zastupitelé v drtivé většině přesto od té doby již dvakrát hlasovali ve prospěch vzniku velkovýkrmny u Bažantnice.

Starosta města požádal 20.9.2021 Mendelovu univerzitu o odborné stanovisko k záměru vybudování velkovýkrmny na území města. Odborné stanovisko bylo městu doručeno 8. 10. 2021. Vyplývá z něj, že katastrální území Jemnice se nachází v tzv. zranitelné oblasti z hlediska dusičnanů. Oblast je z hlediska přítomných půdních druhů náchylnější ke kontaminaci dusičnany. Ve stanovisku je uvedeno, že nadbytek dusičnanů škodí lidskému zdraví, aplikace drůbeží podestýlky může být spojena se zápachem a může obtěžovat obyvatelstvo. Celé znění odborného stanoviska je zde.

Přestože si město nechalo vyhotovit toto odborné stanovisko, zastupitelé na něj nebrali ohled a po jeho obdržení drtivá většina z nich již dvakrát hlasovala ve prospěch změny územního plánu za účelem umožnění výstavby velkovýkrmny.

Na zasedání zastupitelstva 24. 11. 2021 zastupitelé schválili zahájení pořízení změny územního plánu číslo 5, který by umožnila výstavbu velkovýkrmny. Pro hlasovali všichni tehdy přítomní zastupitelé – podrobně hlasování zde

V lednu 2022 proběhla anketa občanů, kdy se jasná nadpoloviční většina občanů vyslovila proti záměrům vybudování velkovýkrmny. Účast občanů v anketě byla větší něž v komunálních volbách. Podrobně o anketě zde.

Následně pak na zasedání zastupitelstva dne 21. 2. 2022 občané požadovali nové hlasování, které by zrušilo změnu číslo 5 územního plánu. Přítomno bylo 20 zastupitelů, z nich však 17 opětovně podpořilo další pokračování procesu změny územního plánu za účelem výstavby velkovýkrmny u Bažantnice (tj. odmítli zrušení). Za zrušení změny územního plánu tehdy hlasoval pouze starosta, pan Roman Havlíček a Ing. Vladimír Hanák. Podrobně toto hlasování zde.

Pro velkovýkrmnu na zastupitelstvu v únoru 2022 hlasovali i zastupitelé Ing. Pavel Nevrkla a pan František Jasanský. Přitom pan Ing. Pavel Nevrkla (ODS) v Jemnických listech (uvedl vydání leden 2022, strana 32): …….“ sám budu hlasovat pro potravinářskou výrobu v areálu ZEOBS a proti výstavbě farmy u Bažantnice…….Základ slova mluvit myslím sděluje vše důležité. Důležité je to i pro osobu prezentující naše město. Proto budu v podzimních volbách kandidovat na pozici starosty města Jemnice“…… ODS měla ve svém volebním letáku sdělení: …zaručujeme vám vždy rozumný způsob řešení…prosazujeme to co je ku prospěchu většiny občanů a našemu městu…jde nám o to, aby Jemnice byla vnímána jako vlídné a klidné místo k životu svých obyvatel…….. (celý předvolební leták zde). 

Zastupitel pan František Jasanský (KSČM) také podpořil pokračování změn územního plánu umožňující výstavbu velkovýkrmny. Přitom na veřejném setkání s občany 15.9.2021 prohlásil, že záměry Rhea holdingu nepodporuje. V Jemnických listech (vydání březen 2022, strana 28) napsal …..“Vážení spoluobčané, chci Vám poděkovat za účast v anketě o změnách územního plánu č. 4 a č. 5 podané firmou Zeobs, s.r.o., Jemnice. Vzhledem k tomu, že jsem byl Vámi zvolen do městského zastupitelstva, tak považuji za nutné ctít Váš názor a budu hlasovat podle této ankety. František Jasanský, člen zastupitelstva za KSČM“ Uzávěrka březnového vydání Jemnických listů byla 15.2.2022, ve prospěch pokračování územního plánu tento zastupitel hlasoval 21.2.2022, tedy jen pár dní poté, co odeslal do Jemnických listů výše uvedený příspěvek…. KSČM přitom měla ve svém volebním programu heslo „s lidmi pro lidi“ a ochranu vodních zdrojů (celý předvolební leták zde)…….

Podpora velkovýkrmny tak jde napříč politickým spektrem a zastupitelé tak chtějí umožnit její výstavbu zřejmě i za cenu vlastního ztrapnění. Přitom by se jednalo odhadem o 1-2 pracovní místa, spoustu slepičáků a zápachu. Opravdu to tady potřebujeme? Kolik zastupitelů má výhody z Rhea Holdingu?