Krajský úřad požaduje detailní hodnocení SEA u záměru potravinářské výroby v Jemnici. Zastupitelé hrají vabank. Střety zájmů se stupňují.

Podařilo se nám získat nejnovější právně závazný dokument – stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, který požaduje detailní posuzování tzv. SEA u zvažovaného využití území na ulici Slavonická v Jemnici, kde by mělo dojít k umístění potravinářské výroby.  Hrozí narušení veřejného zdraví a faktoru pohody. Kompletně se tak měl hodnotit celý územní plán a veškeré související vlivy. Mělo by se také zpracovat variantní řešení, které by kompenzovalo negativní vlivy.  Jako variantní řešení se v tomto případě nabízí přesun celé plochy do tzv. zóny smíšené venkovské, která umožní naopak bytovou výstavbu ve prospěch všech obyvatel Jemnice.

Zastupitelé v Jemnici a Rhea Holding se snaží vycouvat z potřeby změny územního plánu a vše obejít. Klíčovou roli v tom má členka komise pro územní plánování a manažerka Rhea Holdingu Ing. Tesařová, u které z důvodu střetu zájmů občané požadovali písemně její odstoupení. Rada města však při svém hlasování potvrdila její setrvání ve funkci (pro potvrzení Ing. Tesařové ve funkci hlasovala jednomyslně Rada města dne 9.3.2022: pro byl starosta Ing. Slabý, Ing. Hošek, Ing. Kopr. Dana Babišová, JUDr. Slabý, Ing. Reegen, Bc. Hopian).

Zastupitelé navíc písemně napsali, že …„důvodem k jejímu jmenování byla potřeba rozšířit komisi o odborníky, kteří jsou díky svým znalostem a zkušenostem přínosem pro práci komise, jako poradního orgánu rady…“. Kompletní písemná odpověď zastupitelů zde.

Jen pár dní po potvrzení ve funkci členky komise pro územní plánování dne 15.3.2022 Ing. Tesařová intervenovala na Městském úřadě v Moravských Budějovicích a vyžádala si vyjádření úřadu z hlediska potřeby změn územního plánu. Ve vyjádření se pouze cituje všeobecně známý regulativ současného územního plánu a v závěru úředník vyvozuje, že umístění porážky zvířat a zpracování masných výrobků je možné, neboť se jedná o stavby a zařízení zemědělské výroby….. To však není zcela pravda a je to v podstatě nepřesné vyvozování úředníka. Vyjádření úřadu je navíc právně nezávazné. Při žádosti o toto vyjádření se Ing. Tesařová opět snažila trošku nejistě mlžit, takže  je v žádosti mimo jiné napsáno: …..zpracování ovoce a zeleniny, zpracování mléka a mléčných produktů, modernizace areálu……. Celé vyjádření včetně žádosti Ing. Tesařové k dispozici zde.

Je jisté, že jakékoli posuzování záměru z hlediska životního prostředí a dalších souvislostí v územním plánu celého města se předkladatelům nehodí. Tvrzení o údajné nepotřebě řádného projednání změny územního plánu je únikovou variantou, jak se snažit připravit stavební povolení co nejdříve. Pravděpodobně se zastupitelé budou snažit blokovat vyhlášení referenda. Miliardář Ing. Kolář z Rhea Holdingu dokonce na kameru potvrdil obchodní a přátelské vazby na zastupitele – video s Ing. Kolářem zde