Mgr. Lenka Pokorná: „Chceme hrát férově, otevřeně a spravedlivě“

Jmenuji se Lenka Pokorná, aktuálně jsem na mateřské dovolené a předtím jsem 5 let učila na zdejší základní škole. Za tu dobu jsem poznala mnoho žáků a jejich rodičů. Velmi dobře tedy vím, co některé rodiny řeší, jaké mají potřeby a co je takzvaně nejvíce pálí. V této oblasti mohu být velkým přínosem v sociální oblasti a podpory rodin s dětmi.

Dalším důvodem, proč jsem se rozhodla kandidovat, je nyní v Jemnici velmi rezonující téma výstavby velkovýkrmen a jatek. S tímto projektem vůbec nesouzním, nelíbí se mi, že bychom měli riskovat výrazné narušení kvality života a snížení hodnoty našich nemovitostí. Proto jsem se přidala do našeho spolku a připojila jsem se k iniciativě, která má za cíl tuto činnost, která by mohla životy jemnických občanů negativně ovlivnit, alespoň regulovat, proto jsme přistoupili k prosazení referenda a kandidování do zastupitelstva, kde jsme připraveni výsledek referenda prosadit.

Dlouhé roky jsem aktivně působila ve skautském středisku v Jemnici, kde jsem chtěla předávat zkušenosti, dovednosti a posilovat v dětech lásku k přírodě, zodpovědnost za vlastní činy, pěstovat v nich dodržování skautských zákonů – pravdomluvnost, ochrana přírody, hospodárnost a další.

V Jemnici žiji, mám zde v plánu žít i nadále a vychovávat zde své děti, takže mi není lhostejné, kam město směřuje, co zde je nebo není a jaké tady je prostředí k životu. Myslím si, že v zastupitelstvu by měli být lidé slušní, nezávislí, se snahou o co nejobjektivnější pohled na věci, které se řeší. Je potřeba, aby tito lidé rozhodovali ve prospěch občanů, naslouchali jejich názorům, dokázali s nimi komunikovat, být transparentní a důvěryhodní a dodržovat sliby, co občanům dali.  Podle mého je čest a slušnost jedna z věcí, které se velmi dlouho budují a velmi rychle se dají ztratit. A ti, kteří stojí v čele města, by měli svým chováním a jednáním jít příkladem, a to jak dospělým, tak i zmiňovaným dětem, protože děti vše sledují, vidí, slyší a tyto vzorce přejímají. Děti nebudou dělat to, co jim říkáme, ale to, co vidí, že děláme.

Mgr. Lenka Pokorná