Petr Ambrůz, Dis.: „Jsme připraveni převzít odpovědnost“

Jmenuji se Petr Ambrůz, znáte mě jako majitele Pneuservisu a Auto servisu Ambrůz. Mnohým z vás každoročně přezouvám pneumatiky, a nejen díky tomu znám hodně místních lidí a vím, co je těší i trápí.  Vždy jsem se zajímal o veřejný život v Jemnici, kde žiji celý svůj život a kde momentálně s manželkou vychováváme dva naše syny. V současnosti našemu městu hrozí výstavba obrovských hal na velkochov brojlerů a jatek na jejich zpracování. Bohužel současné vedení radnice i politická uskupení, která jsou v opozici, tomuto plánu buď přejí a podporují jej, nebo se proti němu přinejmenším ve finále nepostavili a výstavbě přikývli.

Já jsem ale přesvědčen, že touto výstavbou je ohrožena kvalita života občanů a životní prostředí v celém Jemnickém mirkoregionu.

  • Nechci, aby se z Jemnice stalo město, kde bude místo čerstvého vzduchu cítit zápach jatek a z drůbežárny.
  • Nechci, aby občané města přišli o svou vodu ve studnách na svých zahrádkách.
  • Nechci město, kde se zvýší kamionová doprava spojená s hlukem a zničenými silnicemi a tak bych mohl pokračovat.

Proto jsem se dal dohromady s lidmi ze spolku Za dobrý život na Jemnicku. Aktivně jsem jako člen petičního výboru pomáhal se sběrem podpisů požadující referendum. Jsem pevně přesvědčen, že sami občané mají právo si sami rozhodnout, jakým způsobem se bude život v Jemnici dál rozvíjet. Uhájili jsme uskutečnění referenda před soudem i přes odpor současných zastupitelů.

Samotná realizace referenda ale nestačí, je důležité, aby v budoucím zastupitelstvu seděli lidé, kteří se výsledky referenda budou řídit a aktivně se podílet na tom, aby bylo naplněno. Političtí konkurenti se už nyní bohužel vyjadřují v tom smyslu, že se s výsledky referenda nehodlají smířit, případně jsou jejich postoje nejasné a vyhýbavé.

Jelikož s jedněmi nesouhlasíme a u druhých necítíme podporu a nemáme důvěru, že se dokážou za práva Jemničanů postavit, rozhodli jsme se sami kandidovat v komunálních volbách.  Jsme připraveni sami převzít odpovědnost za vedení města, aby nás už nikdo nemohl nálepkovat tím, že jsme obyčejní aktivisti s jedním bodem programu.

Vrcholem pohrdání soudním usnesením bylo rozhodnutí rady města uzavřít smlouvu s panem Kolářem o poskytnutí pozemků města pro přivaděč vody a položení odpadního potrubí z drůbežích jatek, a to přesto, že v usnesení soudu je jednoznačně stanoveno, že město nesmí činit žádná rozhodnutí ve věcech, které jsou předmětem referenda – viz. třetí otázka referenda o výstavbě jatek.

Přirozeně věřím, že občané k referendu ve valné většině přijdou a najde se silná většina, která na všechny čtyři otázky odpoví ano. Výsledky ankety z tohoto roku a přes 1100 podpisů požadující referendum (ještě jednou za ně moc všem děkuji) mi dávají reálnou naději, že se projekty výstavby jatek a drůbežárny podaří zastavit. Dostalo se mi výrazné podpory od členů spolku a jsem na druhém místě naší kandidátky. Prosím o podporu i Vás, občany Jemnice, kterým není život v našem městě lhostejný a myslí na budoucí generace.

Jsem přesvědčen, že naše kandidátka nabízí občany, kteří jsou zárukou toho, že změníme směr, jakým se bude Jemnice v budoucnu rozvíjet. Jsme kandidátka lidí, kteří chtějí přinést změnu stylu současného vedení radnice, nabízíme otevřenou komunikaci a transparentnost, jednoduše budeme spoluobčanům naslouchat. Dáme do pořádku správu majetku města, nastavíme financování investic tak, aby nedocházelo k dalšímu zadlužování města, budeme aktivně podporovat projekty, které přinesou kladný prvek do všedního života spoluobčanů, a hlavně jsme zárukou toho, že zachováme kvalitu života a zdravé životní prostředí v Jemnici i pro naše děti.

Pokud Vám není lhostejné, v jakém městě budete v budoucnu žít,

  • přijďte prosím k referendu a řekněte Vaše ano ke všem otázkám,
  • přijďte též k volbám a podpořte naši kandidátku Za dobrý život na Jemnicku.

 

Petr Ambrůz, DiS.