Město Jemnice musí zrušit souhlasy s vrty pro jatka

chráníme vodu v Jemnici proti Kolářovi
Chráníme vodu v Jemnici

Po opakovaném požadavku zastupitelů Za dobrý život a Pro Jemnici se podařilo na veřejném zasedání zastupitelstva dne 1.3.2023 dotlačit současnou radniční sestavu ke zrušení souhlasu města Jemnice s vybudováním šesti vrtů společnosti ZEOBS, které měly sloužit k jímání spodní vody pro jatka drůbeže.

Zrušil se tak souhlas s vybudováním 4 vrtů na pozemku ve vlastnictví města (parc. KN č. 2993/53 ) a dále se také zrušil souhlas s vybudováním dvou vrtů u řeky Želetavky na pozemku ZEOBSu (parc. KN č. 2217/3).  Zrušení těchto souhlasů bylo požadováno již na listopadovém zastupitelstvu. Tehdy jsme však neuspěli a město dokonce v lednu 2023 vydalo nové souhlasy se všemi vrty. Proti tomu jsme zvedli silnou vlnu odporu a písemně jsme vyzvali také starostu ke zrušení těchto souhlasů, což ale ještě den před zastupitelstvem odmítal udělat (starosta dříve veřejně vyjadřoval podporu záměrům J.Koláře a prohlašoval, že Jemnice by byla malebnější a krásnější, pokud by zde tyto zatěžující projekty vznikly – více zde). Vše se nakonec podařilo zvrátit. Nyní starosta města P. Nevrkla musí nesouhlasná vyjádření doručit na vodoprávní úřad v Moravských Budějovicích.

Ohledně povolení dvou vrtů u řeky Želetavky na parc. 2217/3 však zřejmě bude i nadále probíhat povolovací vodoprávní řízení, neboť se jedná o pozemek ve vlastnictví investora a nesouhlas města Jemnice je pouze podkladem pro vodoprávní úřad. Lokalita je prakticky nejníže položeným místem v Jemnici poměrně blízko náměstí a vrty by měly být hluboké 120 m. Veškerá spodní vody by se tak čerpala ve prospěch podnikatelských záměrů pana Koláře. Nedaleko uvažovaných vrtů se nachází dvě studny v majetku města Jemnice s vysokou historickou a kulturní hodnotou – studny dříve sloužící pro zásobování židovského hřbitova a areálu zámku a Obůrky. Dále se v okolí nachází studny v majetku některých občanů města. Tyto studny mohou být záměrem nenávratně negativně ovlivněny, čímž by se znehodnotil i majetek města Jemnice.  Spolek Za dobrý život na Jemnicku je účastníkem tohoto  vodoprávního řízení a již předložil oponentské odborné hydrogeologické vyjádření, které vybudování vrtů nedoporučuje. Ve vyjádření se uvádí, že posuzovaný záměr lze považovat za velmi rizikový. Při hloubce vrtů a jejich množství lze předpokládat, že tyto objekty ovlivní při hloubení a případném jímání podzemní vody vodní režim v širokém okolí.